Het aantal behandelingen fysio- en manuele therapie dat de zorgverzekeraar vergoedt, is afhankelijk van het aanvullend pakket dat u hebt gekozen. Zonder aanvullende verzekering krijgt u de nota na de behandeling toegestuurd. Voor iedereen jonger dan 18 jaar, zit fysiotherapie en manuele therapie in het basispakket.
Let op:Voor chronische aandoeningen die op de Chronische Lijst staan, is wel een verwijzing nodig. Voor de 1e20 behandelingen heeft u een aanvullende verzekering nodig, vanwaaruit deze vergoed worden. Vanaf de 21e behandeling krijgt u de behandelingen vervolgens volledig vergoed. Dit is per aandoening en niet per kalenderjaar. Houdt u er rekening mee dat dit onder het eigen risico valt en zodanig belast wordt.

Voor meer informatie omtrent de vergoeding bij uw zorgverzekeraar klikt u hier Vergoedingen